เกี่ยวกับเรา

ประวัติโรงเรียน

aboutus

โรงเรียนอิศว อินเตอร์ ไลฟ์ เชียงใหม่ เป็นโรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทวิชาชีพ ก่อตั้งจากปณิธานของอาจารย์เอกพล สุวรรณ และทีมพยาบาล แพทย์ เภสัชกรวิชาชีพ ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี โดยมุ่งเน้นผลิตบุคลากรให้มีความรู้ทางด้านวิชาการอย่างแท้จริงและมีทักษะที่เป็นเลิศ เพื่อก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานด้านสุขภาพที่มีเกียรติยศโดยสามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง และครอบครัวอย่างยั่งยืน และในปัจจุบันประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โรงเรียนอิศว อินเตอร์ ไลฟ์ เชียงใหม่ พร้อมที่จะรองรับเพื่อเป็นศูนย์กลางด้านธุรกิจโรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพแห่งเอเชียภายใต้นโยบายที่ว่า “ วิชาเลิศ บริการเยี่ยม เปี่ยมวินัย ใฝ่คุณธรรม ”

ผู้อำนวยการ

aboutus

นาย เอกกพล สุวรรณ

ผู้อำนวยการ

aboutus
ใบอณุญาติจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ

วิสัยทัศ

“วิชาเลิศ บริการเยี่ยม เปี่ยมวินัย ใฝ่คุณธรรม”


โรงเรียนอิศว อินเตอร์ ไลฟ์ เชียงใหม่ มุ่งสู่ความเป็นองค์กรแห่งความรู้ ที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการด้านสุขภาพและการพยาบาลรวมทั้งการให้การบริการเป็นที่ยอมรับ ทั้งในประเทศและในระดับสากล อันเป็นวิสัยทัศน์ของโรงเรียนอิศว อินเตอร์ ไลฟ์

นโยบายโรงเรียน

1. นักเรียนต้องเรียนรู้อย่างแท้จริง สามารถนำไปประกอบอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน
2. นักเรียนที่จบไปต้องมีงานทำ 100 %

ติดต่อเรา

โรงเรียน อิศว อินเตอร์ ไลฟ์ เชียงใหม่

176 หมู่ 5 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

เบอร์โทร 053 -244313

เบอร์แฟกซ์ 052 -089928

สายด่วน 097 - 9282326, 085 – 2412288

E-mail : isavainterlife@gmail.com

Facebook : โรงเรียนอิศว อินเตอร์ ไลฟ์ เชียงใหม่


เวลาทำการ : เปิดตลอดเวลา
aboutus