โรงเรียน อิศว อินเตอร์ ไลฟ์ เชียงใหม่

" วิชาเลิศ บริการเยี่ยม เปี่ยมวินัย ใฝ่คุณธรรม "

สมัครเรียนสมัครเรียนออนไลน์

สามารถกรอกใบสมัครได้ที่สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน

หรือดาวน์โหลดใบสมัครล่วงหน้าได้ที่ ( 4 หลักสูตรทั่วไป )


สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน

หรือดาวน์โหลดใบสมัครล่วงหน้าได้ที่ ( หลักสูตร PN. 1 ปี)ยืนยันการชำระเงิน


ตรวจสอบสถานะการสมัคร