ตรวจสอบสถานะการสมัครเรียน

* กรอกรหัสประจำตัวประชาชนเพื่อทำการค้นหาสถานะการสมัครเรียน