หลักสูตรที่กำลังเปิดรับสมัคร

รหัสการสอน หลักสูตร รุ่น ช่วงการรับสมัคร
252 ผู้ช่วยห้องไตเทียม 1/2564 09/09/2563 - 15/03/2564 รายละเอียด สมัครเรียน
302 ผู้ช่วยทางการพยาบาล 1/2564 09/09/2563 - 15/03/2564 รายละเอียด สมัครเรียน
352 ผู้ช่วยทันตกรรม 1/2564 09/09/2563 - 15/03/2564 รายละเอียด สมัครเรียน
402 ผู้ช่วยปฏิบัติการด้านยา 1/2564 09/09/2563 - 15/03/2564 รายละเอียด สมัครเรียน
452 ผู้ช่วยพยาบาล PN 1 ปี 2/2563 01/09/2563 - 15/03/2564 รายละเอียด สมัครเรียน
© 2019 by www.isavainterlife.com