หลักสูตรที่กำลังเปิดรับสมัคร

รหัสการสอน หลักสูตร รุ่น ช่วงการรับสมัคร
1 ผู้ช่วยทางการพยาบาล 1/2563 25/11/2562 - 02/03/2563 รายละเอียด สมัครเรียน
52 ผู้ช่วยทันตกรรม 1/2563 25/11/2562 - 15/03/2563 รายละเอียด สมัครเรียน
102 ผู้ช่วยห้องไตเทียม 1/2563 25/11/2562 - 15/03/2563 รายละเอียด สมัครเรียน
152 ผู้ช่วยปฏิบัติการด้านยา 1/2563 25/11/2562 - 15/03/2563 รายละเอียด สมัครเรียน
© 2019 by www.isavainterlife.com