13-08-2562
การเข้าชม : 253

/img/article_2_10/M_5.jpg

เสร็จสิ้นภาระกิจการนิเทศ

เสร็จสิ้นภาระกิจการนิเทศ นศ.อิศว ร.ร.อิศว อินเตอร์ ไลฟ์ เชียงใหม่ ขอขอบพระคุณ อาจารย์ปอ และอาจารย์ทีมงานหน่วยไตเทียมทุกท่านที่มอบความรู้และทักษะในวิชาชีพเฉพาะทางไตเทียม และมอบโอกาสดีๆให้กับ น้องกลอฟ์ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของ FRESENIUS MEDICAL CARE รพ.แมคคอมมิค ขอขอบคุณที่มอบความไว้วางใจใน นศ.ของ อิศว.ตลอดมาครับ

รูปภาพ