17-08-2563
การเข้าชม : 195

/img/article_1_100/M_ป้ายปี 64 1.jpg

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โรงเรียน อิศว อิน เตอร์ ไลฟ์ เชียงใหม่ ประจำปี 2564 แล้วค่ะ

จากสถานะการณ์ปัจจุบัน ของการระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา หรือ COVID 19 ทำให้ทั่วโลกประสบปัญหากันมาก ทั้งเศรษฐกิจ และการอนามัย ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย แต่ด้วยศักยภาพของการสาธารณสุขของประเทศไทยที่มีคุณภาพสูงจึงเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกจึงทำให้บุคคลกรด้านสุขภาพนั้น เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน รร.อิศว.ฯ ที่มีศักยภาพสูง ในการผลิตบุคคลกรด้านสุขภาพป้อนตลาดแรงงานด้านสุขภาพ อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลชั้นนำของระเทศ บริษัทไตทียม ศูนย์สุขภาพนานาชาติ และคลินิคทันตกรรม รวมไปถึงบริษัทยา/ร้านจำหน่ายยา และยังมีการต่อยอดในการรียน ในระดับผู้ช่วยยาบาล PN. 1 ปี (Practical Nurse) และ พยาบาล (Nurse) สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 053-244313 และสายตราง 097-9282326 / 065-4631954 (อาจารย์ เอก) ค่ะ

รูปภาพ