28-09-2563
การเข้าชม : 34

/img/article_3_102/M_วิไลลักษณ์.jpg

น.ส.วิไลลักษณ์ อาริยะ(น้องวิ)ศิษย์เก่า รร.สันป่ายางวิทยาคม จ.เชียงใหม่ นศ.ผู้ช่วยผู้ปฏิบัติการด้านยา

ความม่งมั่นที่มีต่ออุปสรรคในการเรียน และการทำงานนั้น ต้องใช้ความพยายามความอดทนอย่างสูง พี่มีอะไรที่ด้อยกว่าเพื่อนๆหลายด้าน แต่ทางอาจารย์ุกท่าน ช่วยเราอย่างเต็มที่ และเราควรต้องปฏิบัติตัวตามแนวทางที่ อาจารย์ท่านวางไว้ เพื่อจได้บรรลุวัตถุประสงค์ของเราได้ คือ"การมีงานที่ดีทำ" พี่ขอขอบคุณที่ทาง อาจารย์มอบโอกาสให้พี่มีวันนี้ได้ค่ะ

รูปภาพ