28-09-2563
การเข้าชม : 41

/img/article_3_103/M_รูป1212.jpg

นายฉัตรชัย แสงนาค (น้องอาท) ศิษย์เก่า รร.ศักดิ์สุรนันท์วิทยา จ.ลำปาง นศ.ผู้ช่วยผู้ปฏิบัติการด้านยา

หลายนมองผมว่าผมเป็นเด็กสายช่าง เกเร ไม่สามารถเรียนได้ แต่ผมจะบอกว่า ถ้าเราตั้งใจกับสิ่งที่เราทำ อะไรที่ว่ายาก หรือ อะไรที่ไม่สามารถทำได้นั้น เป็นสิ่งที่เราคิดผิดอย่างมาก ผม มาเรียนที่ รร.อิศว.ฯ นี้ หลายสิ่งหลายอย่างที่อบรมสั่งสอนทำให้ผมเด็กที่ติดเกมส์และไม่เอาถ่าน ไม่กล้าเข้าสังคม มาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมากขึ้น จนประสบความสำเร็จในวันนี้ ผมสามารถลบคำดูถูกจากหลายๆคนได้ ขอขอบคุณครอบครัวผม ครูอาจารย์ ที่เป็นแรงผลัก ทำให้ผมมีวันนี้ได้ครับ อยากประสบความสำเร็จ เพียงแค่เราเปิดโอกาสให้กับตัวเราเอง เราสามารถประสบผลสำเร็จในชีวิตได้ครับ

รูปภาพ