28-09-2563
การเข้าชม : 35

/img/article_3_104/M_รูป1122 copy.jpg

น.ส.สุนิสา อินต๊ะ (น้องการ์ด) นศ.ผู้ช่วยผู้ปฏิบัติการด้านยา ศิษย์เก่า รร.แม่ระมาดวิทยาคม จ.ตาก

หนูเป็นเด็กที่ดื้อมาก ติดโทรศัพท์มาก และเคยตัดสินใจในการเรียนต่อพลาดไปอีกสถาบันหนึ่ง ซึ่งทำให้หนูรู้ว่า การที่จะเลือกเรียนแล้วให้ประสบผลสำเร็จนั้น อยู่ที่สถาบันที่เราเลือกเรียนด้วยค่ะ เพราะว่าถ้าเราเลือกผิดก็จะทำให้เราเสียทั้งเงินและเสียเวลา สิ่งหนึง่ที่หนูรับรู้ได้คือ อาจารย์ที่ รร.อิศว. นั้นเปรียบเสมือนคนในครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งมีพ่อแม่และลูกๆที่ให้ความรักความปราถนาดีต่อกัน สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ดีเรารับรู้ได้ด้วยตัวเราเอง พี่อยากจะบอกว่า รร.อิศว เป็นโรงเรียนที่ไม่ข้อบกพร่องน้อยที่สุด แทบจะหาข้อบกพร่องไม่มี จึงอยากจะเชิญชวนน้องๆที่สนใจและอยากมีงานที่ดีและมั่นคงทำเพื่อเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ มาเรียนที่ อิศว อินเตอร์ ไลฟ์ เชียงใหม่ ที่เดียวแล้วจะไม่ผิดหวังค่ะ

รูปภาพ