03-01-2564
การเข้าชม : 27

/img/article_3_110/M_พอเจ.jpg

นางสาวกนกพร ลี้มงคลเลิศ ศิษย์เก่า รร.ด่านแม่ละเมา นศ.ผู้ช่วยผู้ปฏิบัติการด้านยา รร.อิศว.อินตอร์ ไลฟ์

หนูเป็นคนที่พูดน้อย สมาธิค่อนข้างสั้น และขาดความมั่นใจในตัวเองสูง แต่สถานที่แห่งนี้สอนให้หนูมีความกล้าที่จะเผชิญกับความเป็นจริงของชีวิต ซึ่งหนูต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงที่สานฝันให้หนูเรียนจบและมีงานที่ดีทำ หนูอยากฝากบอกคนที่เป็นอย่างหนูอย่าได้กลัวในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ขอให้มีความตั้งใจและอดทน ทางอาจารย์ที่ รร.อิศว.อินเตอร์ ไลฟ์ สามารถช่วยให้เราประสบความสำเร็จได้อย่างแท้จริงค่ะ

รูปภาพ