13-08-2562
การเข้าชม : 216

/img/article_1_18/M_69941613_2134710079968375_7658135462833291264_n.jpg

สู่เส้นทางแห่งความฝัน และ ความสำเร็จสำเร็จ

สู่เส้นทางแห่งความฝัน และความสำเร็จสำเร็จ ของ น้องๆ นศ.ๆ ผู้ช่วยผู้ปฏิบัติการด้านยา รร.อิศว อินเตอร์ ไลฟ์ เชียงใหม่ ล็อต 2 รุ่น 2 (อนาคตที่ดีสร้างได้ด้วยตัวเราเอง) อยากมีโอกาสที่ดี มีงานทำที่ดีเหมือนรุ่นพี่ สามารถสร้างได้ที่ "อิศว อินเตอร์ ไลฟ์ เชียงใหม่ ค่ะ" 085-2412288 หรือ 093-0348822 มีคำตอบที่ชัดเจนและสร้างฝันให้กับน้องๆได้อย่างแท้จริงค่ะ

รูปภาพ