13-08-2562
การเข้าชม : 49

/img/article_3_2/M_2.jpg

น.ส.จิรดา โสภณคีรี

ขอแสดงความยินดีกับน้องเมลล์ น.ส.จิรดา โสภณคีรี นร.รร.ด่านแม่ระเมาวิทยา อ.แม่สอด จ.ตาก ได้เข้าการศึกษาต่อที่ รร.อิศว อินเตอร์ ไลฟ์ เชียงใหม่ ในแผนกผู้ช่วยทางการพยาบาล สาขาห้องไตเทียม และได้รับการบรรจุเข้าปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลเซ็นต์เตอร์ อ.ปากเกร็ดจ.นนทบุรี ในตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 1 ก.ย.62 นี้ครับ ยินดีด้วยครับ

รูปภาพ