28-10-2562
การเข้าชม : 26

/img/article_3_29/M_น้ำอบ.jpg

นางสาวปรียานุช คำสุหล้า (พี่นำ้อบ) นศ.ผู้ช่วยผู้ปฏิบัติการด้านยา จบ ม.6 จาก รร.ราชประชานุเคราะห์ 56

ขอบคุณสถาบัน "รร.อิศว อินเตอร์ ไลฟ์ เชียงใหม่" ที่ทำให้หนูมีงนที่ดีและมั่นคงทำ "อยากประสบความสำเร็จเหมือนหนู ขอแนะนำผุ้ที่สนใจเลยนพค่ะว่า ต้องมาเรียนที่ "รร.อิศว ฯ " แล้วทุกคนจะได้ทำงานตามที่ตัวเองใฝ่ฝันค่ะ

รูปภาพ