13-08-2562
การเข้าชม : 49

/img/article_3_3/M_3.jpg

น.ส.นิภาพร พนาไพจิตร

ขอแสดงความยินดีกับ น้อง อะตอม น.ส.นิภาพร พนาไพจิตร นร.จาก รร.บ้านแม่ระเมิง จ.ตาก ได้รับการศึกษาต่อที่ ร.ร.อิศว อินเตอร์ ไลฟ์ เชียงใหม่ ในแผนกผู้ช่วยทางการพยาบาล สาขาไตเทียม ได้รับการบรรจุเข้าปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลกรุงไทย ในตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลห้องแล็ป เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 16 ส.ค.62 นี้ครับ ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

รูปภาพ