28-10-2562
การเข้าชม : 23

/img/article_3_30/M_อังคณา.jpg

ดิฉัน นางสาวอังคณา สกุลบรรณวิชญ์ พี่ไปร์ โรงเรียนแม่สลิดหลวงวิทยา ผู้ช่วยผู้ปฏิบัติการด้านยา

ดิฉันจึงอยากจะเชิญชวนน้องๆที่สนใจเรียนแล้วมีงานที่มั่นคงทำ และสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ อย่างแท้จริง จึงอยากจะมอบโอกาสที่ดีให้กับน้องๆ โรงเรียนแม่สลิดหลวงวิทยาทุกคน ที่อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จในอนาคตของตนเองในโอกาสต่อไปค่ะ

รูปภาพ