28-10-2562
การเข้าชม : 25

/img/article_3_34/M_เหมียว.jpg

นางสาวณัฐพร คีรีพิมาน พี่เหมี่ยว ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง หลักสูตรผู้ช่วยผู้ปฏิบัติการด้านยา

พี่จึงอยากจะเชิญชวนน้องๆที่สนใจเรียนแล้วมีงานที่มั่นคงทำ และสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ อย่างแท้จริง จึงอยากจะมอบโอกาสที่ดีให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิงทุกคน ที่อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จในอนาคตของตนเองในโอกาสต่อไปค่ะ

รูปภาพ