28-10-2562
การเข้าชม : 26

/img/article_3_39/M_ดาราวดี.jpg

นางสาวดาราวดี พาลา (พี่ดา) ศิษย์เก่าโรงเรียน สันป่ายางวิทยาคม หลักสูตร ผู้ช่วยผู้ปฏิบัติการด้านยา

ดิฉันจึงอยากจะเชิญชวนน้องๆที่สนใจเรียนแล้วมีงานที่มั่นคงทำ และสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ อย่างแท้จริง จึงอยากจะมอบโอกาสที่ดีให้กับน้องๆ โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมทุกคน ที่อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จในอนาคตของตนเองในโอกาสต่อไปค่ะ

รูปภาพ