28-10-2562
การเข้าชม : 89

/img/article_3_41/M_ต่อ.jpg

นางสาวสุพัตรา หอมใจ (พี่ต่อ) ศิษย์เก่าโรงเรียนไชยปราการ หลักสูตรผู้ช่วยผู้ปฏิบัติการด้านยา

ดิฉันจึงอยากจะเชิญชวนน้องๆที่สนใจอยากมีงานที่มั่นคงและสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ อย่างแท้จริง จึงอยากจะมอบโอกาสที่ดีให้กับน้องๆ โรงเรียนไชยปราการ ทุกคน ที่อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จในอนาคต ของตนเองในโอกาสต่อไปค่ะ

รูปภาพ