28-10-2562
การเข้าชม : 83

/img/article_3_50/M_ต้น.jpg

นายเกียติพงษ์ ดวงพรหม (พี่ต้น) ศิษย์เก่า กศน.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ผู้ช่วยผู้ปฏิบัติการด้านยา

ผมไม่ได้จบการศึกษาตามระบบก็จริง แต่ผมโชดดีที่มาเจอ รร.อิศว.ฯ ที่คอยให้คำแนะนำที่ดี ให้กำลังใจที่ดี และยังหาตำแหน่งงานที่ดีที่เหมาะสมให้กับผม ผมจึงมีวันนี้ ขอบคุณอาจารย์ทุกท่าน ขอบคุณโรงเรียนที่ดีที่ให้โอกาสดีๆกับเด็กที่ด้อยโอกาส ให้มีโอกาสที่ดีมีงานที่มั่นคงทำเพื่อเลี้ยงตนเองและสามารถดูแลครอบครัวได้ครับ

รูปภาพ