28-10-2562
การเข้าชม : 20

/img/article_3_51/M_แฟง.jpg

น.ส.แสงทิพย์ ชมวิหก (พี่แฟง) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรผู้ช่วยผู้ปฏิบัติการด้านยา

พี่จบปริญญาตรีมา ซึ่งความต้องการของตลาดในสาขาที่พี่จบนั้นมีน้อยและอิ่มตัว พี่จนเลือกอาชีพที่สามารถทำได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในชีวิตจึงได้รับการแนะนำจากพี่ๆว่า รร.อิศว.ฯ มีการเรียนการสอนวิชาชีพด้านสุขภาพจึงมาเรียน และก็ไม่ผิดหวังค่ะ "เวลาเป็นสิ่งมีค่า อย่ามั่วเสียเวลาไปในทางที่ไม่ใช่ สายสุขภาพตอบโจทย์ได้ดี เรียนจบปุ๊บ มีงานรองรับทำทันที่ พี่ขอแนะนำว่า "รร.อิศว.ฯ ให้มากวาคำว่า รร.หรือสถาบัน แต่ อิศว.ฯ คือครอบครัวที่อบอุ่นอย่างแท้จริงค่ะ"

รูปภาพ