28-10-2562
การเข้าชม : 18

/img/article_3_52/M_ไตเทียม.jpg

นางวัชชรินทร์ สิงห์คำปัน (พี่ส้ม) ศิษย์เก่า รร.น้ำบ่อหลวงวิทยาคม จ.เชียงใหม่ หลักสูตรผู้ช่วยไตเทียม

พี่ทำงานด้านไตเทียม 10 กว่าปี แต่พี่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพด้านไตเทียม ทางกระทรวงสาธารณสุขไม่สามารถให้ทำงานต่อได้ ต้องมีใบประกอบวิชาชีพที่ถูกต้อง พี่จึงปรึกษาหัวหน้าพยาบาลว่าต้องทำอย่างไร ทางหัวหน้าพยาบาลจึงแนะนำให้พี่มาที่ รร.อิศว.ฯ เพราะที่ รร.นี้ผลิตไตไตเทียมที่มีชื่อเสียงและน้องๆหลายคนที่ทำงานพี่จบจากสถาบันแห่งนี้ พี่จึงเลือกมาเรียนเพื่อพี่ต้องการที่จำได้ทำงานที่พี่รักและงานที่มั่นคงทำต่อ พี่ขอฝากน้องๆนะค่ะว่า "เลือกเรียนสถาบันให้ถูกที่ รับรองมีงานทำที่ดีและตรงตามสาขาที่เราเรียนมาได้ค่ะ "รร.อิศว.ฯ มีคำตอบที่ชัดเจนค่ะ

รูปภาพ