18-02-2563
การเข้าชม : 139

/img/article_1_68/M_img269.jpg

ประกาศ โรงเรียน อิศว อินเตอร์ ไลฟ์ เชียงใหม่

สืบเนื่องจากคำสั่งด่วนที่สุดแจ้งให้สถาบันการศึกษาปิดทำการ 14 วัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 19 ซึ่งทางโรงเรียนอิศว อินเตอร์ ไลฟ์ เชียงใหม่ ได้กำหนดเปิดภาคเรียนในวันที่ 23 มีนาคม 2563 ดังนั้นทางโรงเรียน อิศว.ฯ จึงจำเป็นต้องทำตามนโยบายของรัฐบาล จึงขอเลื่อนการเปิดเรียนการสอนเป็นวันที่ 1 เมษายน 2563 และในระหว่างนี้ ทางนักศึกษาสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่เบอร์ 085-2412288 093-0348822 และเบอรโรงเรียน 053-244313

รูปภาพ