17-06-2563
การเข้าชม : 68

/img/article_1_76/M_อาท.jpg

การนิเทศนักศึกษาผู้ช่วยห้องไตเทียม รร.อิศว อิน เตอร์ไลฟ์ เชียงใหม่ ปี 2563

คุณหมอ คุณพยาบาล ที่เรียนจบและมีใบประกอบโรคศิลปแล้ว ทุกๆๆท่านที่จะมาทำงานเฉพาะด้านไตเทียม ต้องมีการศึกษาต่อเฉพาะทาง ถึงจะก้าวเข้ามาสู่ระบบงานทางด้านไตเทียมได้ ดังนั้น รร.อิศว อินเตอร์ ไลฟ์ เชียงใหม่ จึงเล็งเห็นความสำคัญ โดยได้มีการเปิดสอนและอบรมพิเศษเฉพาะด้านไตเทียม โดยทีมงานอาจารย์พยาบาลด้านไตเทียม เข้ามาสอนทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ จึงทำให้นักศึกษาที่จบด้านไตเทียมมีศักยภาพในระดับที่ดีมาก เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการด้านไตเทียมทั่วประเทศ ###ขอย้ำนะครับว่า เรียนด้านไตเทียม ไม่มีคำว่าตกงาน### ทาง รร.อิศว อินเตอร์ ไลฟ์ เชียงใหม่ จะทำการพัฒนาในสิ่งใหม่ๆ เพื่อให้ทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ครับ

รูปภาพ