21-06-2563
การเข้าชม : 93

/img/article_1_78/M_รูปป้าย รร.1.jpg

เปิดรับสมัครแล้วนะค่ะ สำหรับผู้สนใจในวิชาชีพด้านสุขภาพปีการศึกษา 2564

โรงเรียน อิศว อินเตอร์ ไลฟ์ เป็นอีกที่จุดงาน ที่จะเสริมทัพในด้านการเรียน การทำงาน ในสายวิชาชีพด้านสุขภาพ อย่างแท้จริง สนใจเป็นส่วนหนึ่งสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 053-244313 หรือสายด่วน 097-9282326 / 085-2412288 / 0930348822 ค่ะ

รูปภาพ