05-07-2563
การเข้าชม : 69

/img/article_3_82/M_เตย.jpg

นางสาวอาภัสรา กาญจนพงศา ศิษย์เก่า รร.เซนต์โยเชฟแม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก

"ตั้งใจกับสิ่งที่ทำ แล้วทำให้เต็มที ผลที่ได้จะส่งผลที่ดีมาให้กับตัวเราเองค่ะ"

รูปภาพ