11-07-2563
การเข้าชม : 63

/img/article_3_92/M_กุ๊ก.jpg

น.ส.เสาวลักษณ์ คีรีบำเพ็ญ(น้องกุ๊ก) นศ.ผู้ช่วยผู้ปฏิบัติการด้านยา ศิษย์เก่า รร.แม่ระมาดวิทยาคม จ.ตาก

ความไม่มั่นใจในตัวเองเกิดขึ้นกับทุกคนได้ ได้สิ่งที่เราสามารถทำได้คือความตั้งใจในการเรียนและฝึกฝนกับมัน และต้องสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง แล้วทุกอย่างจะประสบผลสำเร็จให้กับตัวเราได้ค่ะ

รูปภาพ