20-07-2563
การเข้าชม : 57

/img/article_3_94/M_แต้ม.jpg

นายอนุพงษ์ ตาคำ (แสตมป์) ศิษย์เก่า รร.วัดดงชัย นศ.ผู้ช่วยผู้ปฏิบัติการด้านยา รร.อิศว อินตอร์ ไลฟ์

ผมมีบัตร 10 ปี ซึ่งโอกาสทางสังคมนั้นมีข้อจำกัด และผมตั้งใจที่จะเรียนในหลักสูตรระยะสั้น ซึ่งจบออกมาแล้วมีงานรองรับเลย จึงได้ตดสินใจที่มาเรียนที่ รร.อิศว.ฯ ซึ่งในการเรียนทาง รร.จะปรบวิชาพื้นฐานทางการพยาบาลทั้งหมทุกคน กลังจากนั้นก็จะแยกตามสาขาที่ตนเองเลือก ซึ่งในที่นี้ผมเลือกเรียนด้านยา แต่สถานะการณ์ในปัจจุบันและสถานข้อจกัดของผม ผมเลยไม่เลือกงานที่จะได้ทำ ดังนั้นเมื่อผมได้รับโอกาสแล้วผมต้องรีบไขว่คว้าไว้ก่อน จะเห็นว่าในบางครั้งเราไม่สามารถเลือกได้ ดังนั้นผมจึงตัดสินในมาทำงานด้านไตเทียม ครบ

รูปภาพ