น.ส.เกศสุดา วนาอนุรักษ

น.ส.เกศสุดา วนาอนุรักษ ศิษย์เก่า รร.บ้านแม่ระเมิง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก นักศึกษาผู้ช่วยห้องไตเทียม อิศว.

หนูตัดสินใจมาเรียนที่นี้เพราะรุ่นพี่ๆมาเรียนแล้วมีงานทำสามารถส่งเงินให้กับทางบ้านได้ทุกเดือน ทางบ้านก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และหนูก็ฝันอยากเป็นเหมือนพี่เขา วันนี้หนูสามารถทำสำเร็จแล้วค่ะมีงานที่มั่นคงทำและขอขอบคุณ อาจารย์ รร.อิศว.ฯ ทุกๆท่านที่ ที่ทำให้หนูมีวันนี้