สำนักงานศึกษาธิการ จ.เชียงใหม่ เข้าตรวจความพร้อมในการป้องกันเชื้อไวรัส COVID 19 ของ รร.อิศวฯ

สำนักงานศึกษาธิการ จ.เชียงใหม่ เข้าตรวจความพร้อมในการป้องกันเชื้อไวรัส COVID 19 ของ รร.อิศวฯ ทางสำนักงานศึกษาธิการ จ.เชียงใหม่ ได้ชื่นชมและประเมินให้กับทาง รร.อิศว.ฯ ผ่านในระดับดีมาก ตามมาตราฐานของ ศบค.กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อความปลอดภัยของบุตรหลานของท่านที่ได้เข้ามาศึกษาต่อใน รร.อิศว.ฯ ให้มีความมั่นใจ และความปลอดภัย ตลอดไปค่ะ

รูปภาพ