การนิเทศ นักศึกษา สาขาผู้ช่วยผู้ปฏิบัติการด้านยา ประจำปี รุ่น 1/2563

การนิเทศ นักศึกษา สาขาผู้ช่วยผู้ปฏิบัติการด้านยา ประจำปี รุ่น 1/2563

ภารกิจในการเรียนวิชาชีพด้านสุขภาพทางด้านเภสัชกรรมและด้านอื่นๆ ของ รร.อิศว. นั้น เป็นอีกหนึ่งในการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มทักษะในวิชาชีพที่ตนเองเลือกเรียน และสามารถนำไปประกอบวิชาชีพเพื่อเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ ในการนิเทศนักศึกษาเพื่อที่ทาง โรงเรียน จะได้รับทราบถึงข้อดีข้อด้อยของนักศึกษาแต่ละคน เพื่อนำมาปรับและแก้ไขให้มีความสมบูรณ์แบบ 100 % ดังนั้น โรงเรียนอิศว อินเตอร์ ไลฟ์ มีมาตราฐานการเรียนและการฝึกงาน เป็นที่ยอมรับของโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศ บรษัทยา ศูนย์ไตเทียม ฯลฯ

รูปภาพ