เสร็จสิ้นภาระกิจการนิเทศ

เสร็จสิ้นภาระกิจการนิเทศ

เสร็จสิ้นภารกิจการนิเทศ นศ.อิศว ร.ร.อิศว อินเตอร์ ไลฟ์ เชียงใหม่ ขอขอบพระคุณ อาจารย์ปอ และอาจารย์ทีมงานหน่วยไตเทียมทุกท่านที่มอบความรู้และทักษะในวิชาชีพเฉพาะทางไตเทียม และมอบโอกาสดีๆให้กับ น้องกลอฟ์ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของ FRESENIUS MEDICAL CARE รพ.แมคคอมมิค ขอขอบคุณที่มอบความไว้วางใจใน นศ.ของ อิศว.ตลอดมาครับ

รูปภาพ