ขอขอบพระคุณอาจารย์และทีมงานฝ่ายเภสัช รพ.วิชัยเวชอินเตอร์เนขั่นแนล สายแยกไฟฉาย

ขอขอบพระคุณอาจารย์และทีมงานฝ่ายเภสัช รพ.วิชัยเวชอินเตอร์เนขั่นแนล สายแยกไฟฉาย

ขอขอบพระคุณอาจารย์และทีมงานฝ่ายเภสัช รพ.วิชัยเวชอินเตอร์เนขั่นแนล สายแยกไฟฉายด้วยนะครับที่ มอบความรู้และประสบการณ์ที่ดี อีกทั้งยังมอบโอกาสให้น้องเป็นส่วนหนึ่งของ รพ.วิชัยเวชฯ ยินดีกับน้องฝ้าย น้องต่อ และน้องอบ ด้วยครับ

รูปภาพ