นิเทศนักศึกษาฝึกงานตามโรงพยาบาลต่างๆ

นิเทศนักศึกษาฝึกงานตามโรงพยาบาลต่างๆ

เมื่อวันที่ 8-9 กรกฏาคม 2562อาจารย์เอกกพล สุวรรณ ได้เดินทางไปนิเทศนักศึกษาฝึกงานตามโรงพยาบาลต่างๆอาทิ โรงพยาบาลแม่สอด-ราม ,โรงพยาบาลนครแม่สอดอินเตอร์,คลีนิคเคที เมดิคอล เซอร์วิส ( ตาก ) โรงพยาบาลนวมินทร์9,โรงพยาบาลนวมินทร์1,โรงพยาบาลวิชัยเวช ( แยกไฟฉาย ) ,โรงพยาบาลหัวเฉียว,โรงพยาบาลมิชชั่น,โรงพยาบาลบางโพ,ร้านยาสมศักดิ์2,โรงพยาบาลแมคคอร์มิค,ได้รับคำชมจากหัวหน้าหน่วยงานเป็นอย่างมาก ก่อนเดินทางกลับได้ร่วมถ่ายภาพกับลูกศิษย์และหัวหน้าเภสัชกร เพื่อเป็นที่ระลึก

รูปภาพ