การเรียนการสอนด้าน ผู้ช่วยห้องไตเทียม

การเรียนการสอนด้าน ผู้ช่วยห้องไตเทียม

ดูงานการปฏิบัติงานในศูนย์ไตเทียม เฟสซีเนส ซึ่งเป็นหน่วยไตเทียมที่ MOU กับ โรงเรียน อิศว อินเตอร์ ไลฟ์ เชียงใหม่

รูปภาพ