เกี่ยวกับเรา

ประวัติโรงเรียน

                โรงเรียนอิศว อินเตอร์ ไลฟ์ เชียงใหม่ เป็นโรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทวิชาชีพ ก่อตั้งจากปณิธานของ อาจารย์เอกพล สุวรรณ และทีมพยาบาล แพทย์ เภสัชกรวิชาชีพ ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี โดยมุ่งเน้นผลิตบุคลากรให้มีความรู้ทางด้านวิชาการอย่างแท้จริงและมีทักษะที่เป็นเลิศ เพื่อก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานด้านสุขภาพที่มีเกียรติยศโดยสามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง และครอบครัวอย่างยั่งยืน
                และในปัจจุบันประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โรงเรียนอิศว อินเตอร์ ไลฟ์  เชียงใหม่ พร้อมที่จะรองรับเพื่อเป็นศูนย์กลางด้านธุรกิจโรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพแห่งเอเชียภายใต้นโยบายที่ว่า “ วิชาเลิศ บริการเยี่ยม เปี่ยมวินัย ใฝ่คุณธรรม ”
 

ผู้อำนวยการ

นาย เอกกพล สุวรรณ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนอิศว อินเตอร์ ไลฟ์ เชียงใหม่

 

ใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ

วิสัยทัศน์

“วิชาเลิศ บริการเยี่ยม เปี่ยมวินัย ใฝ่คุณธรรม”

โรงเรียนอิศว อินเตอร์ ไลฟ์ เชียงใหม่ มุ่งสู่ความเป็นองค์กรแห่งความรู้ ที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการด้านสุขภาพและการพยาบาลรวมทั้งการให้การบริการเป็นที่ยอมรับ ทั้งในประเทศและในระดับสากลอันเป็นวิสัยทัศน์ของโรงเรียนอิศว อินเตอร์ ไลฟ์

นโยบายโรงเรียน

1. นักเรียนต้องเรียนรู้อย่างแท้จริง สามารถนำไปประกอบอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน
2. นักเรียนที่จบไปต้องมีงานทำ 100 %

ติดต่อเรา

โรงเรียน อิศว อินเตอร์ ไลฟ์ เชียงใหม่
176 หมู่ 5 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
เบอร์โทร : 053 -244313
เบอร์แฟกซ์ : 053244313
สายด่วน : อ.เอก โทร 0654631954, อ.โจ โทร 085 – 2412288
E-mail : Isavainterlife@gmail.com
Facebook : โรงเรียนอิศว อินเตอร์ ไลฟ์ เชียงใหม่
เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08:00น. ถึง เวลา 17:00น. ปิดทุกวันอาทิตย์