หมวดหมู่: กิจกรรม

กิจกรรมจิตอาสา โรงทานน้ำดื่ม ณ วันที่ 22 เมษายน 2566
กิจกรรมไหว้ครู เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งแล้ว สำหรับ วันไ […]
กิจกรรมทำบุญตักบาตร การตักบาตร คือประเพณีอย่างหนึ่งที่ช […]
นิเทศนักศึกษาฝึกงานตามโรงพยาบาลต่างๆ เมื่อวันที่ 8-9 กร […]
ขอขอบพระคุณอาจารย์และทีมงานฝ่ายเภสัช รพ.วิชัยเวชอินเตอร […]
เสร็จสิ้นภาระกิจการนิเทศ เสร็จสิ้นภารกิจการนิเทศ นศ.อิศ […]
การนิเทศ นักศึกษา สาขาผู้ช่วยผู้ปฏิบัติการด้านยา ประจำป […]