หลักสูตรเปิดสอน

หลักสูตรที่กำลังเปิดรับสมัคร​

หลักสูตร

ระยะเวลาที่เรียน

ช่วงการรับสมัคร

ผู้ช่วยทางการพยาบาล

(Nurse Aid)

หลักสูตร 6 เดือน ภาคทฤษฎี  3 เดือน  ภาคปฏิบัติ 3 เดือน

ตั้งแต่วันนี้ – ถึง 30 มิ.ย. 2566

ผู้ช่วยผู้ปฏิบัติการด้านยา 

( Executor Drugs Assistant  )

หลักสูตร 6 เดือน ภาคทฤษฎี  3 เดือน  ภาคปฏิบัติ 3 เดือน

ตั้งแต่วันนี้ – ถึง 30 มิ.ย. 2566

พนักงานผู้ช่วยไตเทียม

(Dialysis Room  Assistant )

หลักสูตร 6 เดือน ภาคทฤษฎี  3 เดือน  ภาคปฏิบัติ 3 เดือน

ตั้งแต่วันนี้ – ถึง 30 มิ.ย. 2566

คุณสมบัติของผู้เรียน

1. เพศ ชาย – หญิง อายุ 17 – 35 ปี
2. จบการศึกษา ม.3 ,ม.6,กศน, ปวช. , ปวส., ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
3. บุคลิกภาพดีและมีใจรักด้านสุขภาพอนามัย
4. ใบรับรองแพทย์ออกไม่เกิน 2 เดือน 1 ชุด
5. ไม่เป็นโรคติดต่อ
6. ไม่ต้องสอบเข้า
6. ไม่ดูเกรดเฉลี่ย
7. ไม่ต้องสอบสัมภาษณ์
8. ไม่ใช้คะแนน GAT/PAT,O-NET และ Admission
9. ไม่ต้องยื่น Portfolio

*หลักฐานที่ต้องเตรียม : รูปประจำตัว , สำเนาบัตรประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน , ใบรับรองผลการศึกษา , ใบรับรองแพทย์

* จบแล้วมีงานรองรับ

ทั้งโรงพยาบาลภาครัฐ /เอกชน /ร้านขายยา/ หน่วยไตเทียม /สถานพยาบาล / ศูนย์สุขภาพ / ศูนย์ความงามและศัลยกรรม/ รพ.สต. / คลินิกเฉพาะทาง /คลินิกทันตกรรม/และสายงานอื่นๆที่เกี่ยวกับสุขภาพมากมายทั่วประเทศ

สวัสดิการแถมฟรีหลายรายการ
👉   1.หอพักฟรี
👉   2.น้ำฟรี/ไฟฟรี
👉   3.ชุดนักเรียนฟรี
👉   4.เสื้อพละฟรี
👉   5.รองเท้าฟรี
👉   6.ถุงเท้าฟรี
👉   7.กระเป๋าใส่เอกสารฟรี
👉   8.เอกสารประกอบการเรียน สมุด+ปากกา