สมัครเรียน

โรงเรียนอิศว อินเตอร์ ไลฟ์ เชียงใหม่
“ วิชาเลิศ บริการเยี่ยม เปี่ยมวินัย ใฝ่คุณธรรม ”

สมัครเรียน

สมัครเรียนออนไลน์

สามารถกรอกใบสมัครได้ที่

สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน

หรือดาวน์โหลดใบสมัครล่วงหน้าได้ที่ ( 4 หลักสูตรทั่วไป )

สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน

หรือดาวน์โหลดใบสมัครล่วงหน้าได้ที่ (หลักสูตร PN. 1 ปี)

ยืนยันการชำระเงิน

ตรวจสอบสถานะการสมัคร