ประกาศผลการสมัคร

หลักสูตร ผู้ช่วยทางการพยาบาล

(Nurse Aid)

หลักสูตร 6 เดือน ภาคทฤษฎี  3 เดือน  ภาคปฏิบัติ 3 เดือน

อบรมพิเศษผู้ช่วยผู้ปฏิบัติการด้านยา( Executor Drugs Assistant  )

หลักสูตร 6 เดือน ภาคทฤษฎี  3 เดือน  ภาคปฏิบัติ 3 เดือน

อบรมพิเศษผู้ช่วยห้องไตเทียม

( Dialysis Room  Assistant )

หลักสูตร 6 เดือน ภาคทฤษฎี  3 เดือน  ภาคปฏิบัติ 3 เดือน